Pouyan Engineering Group

گروه مهندسی پویان در یک نگاه

گروه مهندسی پویان

راهکارهای شبکه

اینترنت پرسرعت

سیستم های نظارتی

کلینیک کامپیوتر

پشتیبانی و نگهداری شبکه

مرکز تماس هوشمند

اعلان سرقت و دزدگیر

برق اضطراری

به طور کلی هدف ما از راه اندازی شبکه استفاده مــشترک از مــنابع ، یکپارچــه سـازی اطـــلاعات ، مکانیزه نمودن مجموعه و صرفه جویی در هــزینه هایتان خواهد بود . 

آماده ســازی زیرســاخت هــای سخــت افـزاری و برقراری ارتباط فیزیکی میان آنها با رعایت اصول فنی و رعایت ظرافت های بصری آن از مهم ترین خصوصیات فعالیت های پسیو ما می باشد .

ما اینجا هستیم تا کلیه امورات لازم جهت نصب و پیکربندی سرویس ها و نرم افزارها بر بسـتر سخــت افــزارهای شـــبکـه مجــموعه شما را در حـداقـل زمـان ممکن به انجام برسـانیم .

با خیـالی آسـوده ایمنی زیرساخت های ارتباطی خود را بــه متخصصـین ما سـپــرده تا از بــروز مشکلات امنیتی جلوگیری نماییم . 

نگه داری شبکه

ما خود را ملزم به در دسترس بودن دائمی شبکه مجموعه شما از طریق مراقبت و رفع ایراد آن می دانیم .

چرا باید پشتیبان شبکه داشت ؟!

اینترنت پرسرعت بیسیم

ما این سرویس ویژه را به سازمان ها ، کسب و کارها ، ساکنین مجتمع های بزرگ مسکونی و تمام کسانی که با محدودیت های مخابراتی مواجه هستند و خواهان داشتن اینترنتی با مزایای ذیل میباشند را معرفی می نماییم .
مشاهده لیست قیمت ها

Voice over Internet Protocol یا همان VoIP بـه معـنی انتقـال صـدا بر روی بسـتـر شبـکه مـیـباشــد .

بـه زبــان ســاده تــر وُیـپ روشــی بــرای تبـدیـل سیگـنال های آنـالوگ یـک مکـالمـه تلـفـنـی به داده هــای

دیـجیـتـالـی مـی بـاشــد .